Предмет на дейност:
Рециклиране на текстилни вторични суровини и изработване на изделия, годни за строителната, мебелната, шивашката промишлености и за бита
 
гр.Червен бряг ул."Отец Паисий

тел.: 0431 / 63412
факс: 0431 / 62560

e-mail:info@gmk.bg